Hem Rengöring Tips

Rengör ditt hem !!!

Fördelar och nackdelar med olika mattrengöringsmetoder

Den största förvirringen bland husägare är hur ofta de ska rengöra sina mattor. Vissa anser att det räcker att städa årligen eller kvartalsvis av professionella mattrengörare, men de som tror på DIY-mattor rengör vanligtvis sina mattor varje månad. Trots sina bästa ansträngningar blir de inte 100% framgångsrika när det gäller att ta bort alla fläckar, smuts eller damm som finns i mattorna.

Husägare använder mattor av estetiska skäl eller komfort, men deras mattor blir lätt förorenade på grund av kontinuerlig användning. I områden med hög trafik är mattor kraftigt förorenade jämfört med områden med låg trafik. Så människor som bor i sådana områden måste rengöra sina mattor regelbundet.

Professionella mattrengöringsföretag erbjuder olika rengöringsmetoder. Varje metod har sina egna fördelar och nackdelar. Låt oss veta mer om varje mattorengöringsmetod:

TORRA METODER

Rengöring av absorberande föreningar: I denna metod fuktas en absorberande produkt med vatten och rengöringslösningen sprids över den smutsiga mattan. Mattan skakas sedan och gnuggas med specialutrustning. Det hjälper föreningen att helt suga in i mattfibrerna. Föreningen absorberar jord och extraheras sedan med torrt vakuum.

• Fördelar med teknik: Denna teknik är billig och mattan torkar nästan omedelbart.

• Nackdelar med teknik: Rengöringsförmågan för denna metod är mycket begränsad. Om dammsugning inte utförs perfekt kan du hitta sågspånflingor i mattan.

Rengöring av motorhuven: För att bryta ner jorden sprutas en rengöringslösning över mattan. Därefter roteras en roterande maskin med en motorhuv eller absorberande dyna över ytan. Spinning rör om rengöringslösningen som absorberas i bomulls- eller mikrofiberdynan. Denna metod för mattrengöring är som att ta ett svampbad.

• Fördelar med teknik: Denna metod innebär mycket liten användning av vatten och därför torkar mattor snabbt. Det är relativt billigt.

Nackdelar med teknik: Denna teknik har begränsad rengörings- och utsugningsförmåga. Det kan vara svårt för mattorna.

VÅTA METODER

Extrahering av varmvatten: Detta är den mest föredragna och allmänt rekommenderade metoden för mattrengöring. I denna teknik utförs en grundlig fördammsugning för att avlägsna torra jordpartiklar. Därefter sprutas rengöringslösningen som bryter ner olja och fett. Mattan sköljs genom att kombinera ett varmvattenbad med tryck och ett kraftfullt vått vakuum.

Fördelar med teknik: Den har mycket effektiv rengöringsförmåga och stark sköljning tar helt bort inbäddad mark. Denna metod är “djup” och “beprövad” rengöringsmetod i branschen.

Nackdelar med teknik: Denna rengöringsmetod kräver dyr utrustning och innebär längre torrtider.

Våt schampo: Denna metod används sällan för närvarande. I denna metod appliceras en högskumslösning på mattorna som sugs in i fibrerna. Lösningen extraheras sedan med hjälp av våt vakuum.

Fördelar med teknik: Det finns inga praktiska fördelar med våtrengöring jämfört med dagens metoder.

• Nackdelar med teknik: Denna teknik orsakar långa torktider och begränsad rengöringsförmåga. Det lämnar också klibbiga rester.

Det här är de grundläggande skillnaderna mellan olika rengöringsmetoder. Bland alla dessa rengöringsmetoder är varmvattenutvinning det bästa och mest effektiva.