Hem Rengöring Tips

Rengör ditt hem !!!

Mattrengöringstips för att hålla dina mattor vackra

Dina mattor representerar en mycket betydande investering, och att hålla dem rena och snygga är en viktig del för att förbättra det totala utseendet på ditt hem. Att ta hand om dem är absolut nödvändigt för att försäkra att de får en lång och användbar livslängd. Här är några tips för mattrengöring som hjälper dig att behålla skönheten och bärbarheten i dina mattor.

** Rengör dina mattor regelbundet

Om du låter smuts och oljeavfall samlas på din matta kommer den att motverka ytterligare smuts och att gå på de smutsiga områdena kommer att bryta ner både mattfibrerna och mattbotten. Det är bäst att dammsuga dina mattor ofta för att ta bort så mycket lös smuts som möjligt – för att komma ner i fibrerna och dra ut smutsen innan den blir mycket fastare inbäddad.

** Ta bort fläckar så snabbt som möjligt

Fläckar orsakas av oljiga vätskor som faller ner på mattan. Vätskeresten mättar fibrerna och lämnar en ful fläck. Eller de kan bero på smutsiga skor eller stövlar i områden med hög trafik. Det är viktigt att ta bort fläckar så snabbt som möjligt eftersom de blir svårare att ta bort när de får torka och härda.

** Skrapa torkad jord

Om jord eller andra typer av smuts har spårats in i områden på din matta kommer det troligen att vara nödvändigt att skrapa några av de områden där de har torkat till små klumpar. Använd ett trubbigt metallföremål för att bryta upp den torkade fläcken och lossa smutsen så att den kan dammsugas.

** Testa fläckmedel och fläckborttagare

Inte alla mattor är desamma och de reagerar olika på olika kemiska rengöringsmedel. Se alltid till att testa ett fläck- eller fläckborttagningsmedel innan du applicerar det på ett kritiskt område. Applicera den på en plats i ett dolt område och låt sedan testet torka ordentligt innan du fortsätter till de synliga områdena på mattan.

** Följ instruktionerna när du använder kemiska rengöringsmedel

Använd inte en hård spotter eller kemisk rengöringsmedel utan att testa den ordentligt, och börja alltid med ett mindre hårt spottmedel. Om det inte fungerar, gå vidare till något som är starkare.

Var noga med att följa instruktionerna som medföljer fläckmedlet. De innehåller vanligtvis rekommendationer för appliceringsstyrka och ger dig en uppfattning om vilka typer av fläckar de effektivt kan användas för att ta bort.

De flesta starka spotters är antingen syrahaltiga eller högalkaliska. Efter att ha använt en av dessa, neutralisera området genom att applicera ett neutraliseringsmedel enligt anvisningarna. Eller om det inte är klart vilket neutraliseringsmedel du ska använda, skölj området noggrant med vatten.

** Minimera tvättmedelsrester

När du använder ett tvättmedel för att rengöra mattan lämnar du förmodligen en tvättmedelrester i fibrerna. Denna rest kan byggas upp och faktiskt locka smuts och visas som pulver i fibrerna.

Så det är viktigt att ta bort så mycket av tvättmedelsrester som möjligt. Dammsugning räcker ofta inte. Du bör ibland använda en extraktionsprocess som använder roterande skrubbning så att fibrerna rengörs ordentligt.